tisdag 24 juli 2012

Biolight på hela gänget


Nu har vi (Mia) börjat behandla hästarna med Biolight. Alla hästarna har fått individuella program. Nu i början blir det varje dag, för att glesas ut undan för undan. Hästarna var avslappnade o gäspade. 
Så här skriver tillverkaren lite kort:

Biolight - Ljuset som påskyndar läkning

Biolight® är en modern medicinteknisk behandlingsmetod som med hjälp av monokromatiskt ljus påskyndar kroppens egna läkningsprocesser, både hos människor och djur.

För behandlingen används en smidig och enkel handenhet. Ljuset ökar blodgenomströmningen, syreupptagningen i det skadade området ökar i aktivitet och läkningen går snabbare.
Metoden är kliniskt dokumenterad.

http://www.biolight.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar