måndag 6 april 2015

Räknat foderstater


Vi har räknat på foderstater till våra hästar. Disco är lite för tjock (som vanligt) o Cobben är lite för lat. Analysen av höet visade bra värden, men för låg halt av protein. Detta har jag sedan tidigare  kompenserat med Krafft Groov 125, så Discos foderstat var bra.
Cobben som rids mycket mer hade för lite protein och fosfor. Sandra har nu köpt andra mineraler + Krafft muskel. Hoppas detta ger resultat.
 

Beräkningsresultat för foderstat

Disco Dancer      > 3 år      2015-03-18

Detaljerat behov för din häst
Ämne Underhåll Arbete Dräktig/digivande Klimat Summa
Grovfoder-TS 5.5 5.5
MJ 51.1 12.1 0.0 0.0 63.2
G smb rp 306.6 72.6 0.0 379.2
Ca 22.0 11.0 0.0 33.0
P 15.4 4.4 0.0 19.8
Mg 8.3 2.2 0.0 10.5
Se 1.1 1.1
Balans mellan behov och tilldelat foder
Ämne Behov Tilldelat Balans % Kommentar
Grovfoder-TS 5.5 12.9 134.5 Du har en rimlig grovfodergiva.
MJ 63.2 113.0 78.8 Din häst får mer energi än medelhästen behöver. Håller den lagom hull är det OK. Om energiöverskottet kommer från kraftfodret bör du se över om kraftfoder alls behövs i foderstaten.
G smb rp 379.2 407.5 7.5 OK
Ca 33.0 90.5 174.2 Foderstaten innehåller onödigt mycket kalcium. Detta är dock inte skadligt.
P 19.8 28.3 42.7 OK
Ca/P 1.7 3.2 92.2 OK
Mg 10.5 19.5 86.1 Foderstaten innehåller onödigt mycket magnesium. Detta är dock inte skadligt.
Se 1.1 1.1 0.7 OK
Tips och kommentarer

Allmänna tips
För de flesta hästar är en så stor grovfodergiva som möjligt det bästa. Tänk gärna på det när du gör din foderstat! Det är lämpligt att fördela fodergivorna jämnt över dygnet med den största grovfodergivan när det är som längst till nästa utfodring. Alla hästar bör ha tillgång till en saltsten. Se till att vattenkoppen ger ett flöde som är högre än 3 liter/min eller vattna med hink. Oaktsam användning av mineralfoder och tillskottspreparat kan leda till störningar i hästens mineralomsättning. Programmet är inte utformat för att upptäcka giftiga överdoseringar (undantag selen) eller doseringar som kan orsaka störningar. Håll dig därför till rekommendationerna från försäljarna och var försiktig med användande av flera olika preparat samtidigt. Räkna gärna ut en kostnad för din foderstat och jämför foderpriser. Ett stall med 10 hästar kan spara över 10 000 kr/år genom att sänka foderkostnaden per häst med 3 kr/dag.

Arbete
Hästar som svettas regelbundet bör erbjudas salt från andra källor än bara en saltsten. I tabellen kan du se hur mycket salt en häst som mest behöver (varm sommar) efter olika arbetspass. Saltet kan ges i fodret men tas snabbast upp om det löses i vatten (max 9 g/liter) och dricks av hästen. Hästen skall alltid ha tillgång till rent, osaltat vatten samtidigt.

30 min trav/galopp Snabbjobb Fälttävlan, terrängritt Distansritt
Salt (g/100 kg häst) 8 26 35 40

Arbetande, dräktig eller digivande
Ge maximalt 0,4 kg kraftfoder/100 kg häst och utfodringstillfälle (gäller särskilt spannmål).

Fet
Du har angivit att hästen är fet. Den här foderstaten utgår från att hästen långsamt skall gå ner i vikt. Att snabbt banta en häst genom att plötsligt minska grovfodergivan kan skapa oro och störningar i mag-tarmkanalen och ämnesomsättningen. Minska eller ta bort kraftfodergivan i första hand. Kombinera foderstaten med mer motion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar